Home - intro en nieuws


                       WELKOM BIJ HET EXPERTISECENTRUM VAKDIDACTIEK KUNSTTHEORIE.

   
Fotografie: Tomek Whitfield
 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Inmiddels werken we vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie structureel samen met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Muzes Vlaanderen, Fundament Foundation/Lustwarande

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA 
Jelle de Vrijer MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid 
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl i.s.m.
Anne Marie van der Vlies MA, Docent kunst algemeen en CKV, IVKO, Amsterdam
Willemien Cuijpers MA, Docent Kunstgeschiedenis, ArtEZ en docent Kunst Algemeen en CKV, Beekdal Lyceum, Arnhem
Valentijn Rambonnet MA, Medewerker educatie Rijksmuseum, Amsterdam    
Karen Wisselaar MA, Docent Kunst Algemeen, CKV en Nederlands, Linde College, Wolvega
 

NIEUWS: DINSDAG 8 OKTOBER A.S. TRAINING EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE/ILO-UvA


TRAINING DINSDAG 8 OKTOBER A.S. BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

KUNSTBEGRIPPEN BEGRIJPEN - MUZIEK/ FILM/ THEATER


MEER INFO: BEKIJK DE FLYER MET DE LINK NAAR DE INSCHRIJVING

We hoorden van docenten CKV en kunst, dat zij heel graag een basistraining zouden willen volgen op het gebied van de begrippen voor kunstanalyse. Dat zijn de begrippen zoals deze bijv. in de syllabus voor de examens te vinden zijn. In deze training: muziek analyseren (m.m.v. dr. Loes Rusch, inmiddels docent aan de Universiteit Utrecht en nog steeds werkzaam bij het Conservatorium in Amsterdam); film analyseren (dr. Marie-Thérèse van de Kamp, vakdidacticus ILO UvA) en theater analyseren (Jelle de Vrijer MA, vakdidacticus ILO UvA).

                                           

NIEUWSBRIEF: via de tab links onderaan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. We hebben inmiddels de 1000e nieuwsbrief-abonnee mogen verwelkomen. Dank voor uw belangstelling. 

NIEUW: EDUCATIE AANBOD BIJ 'DELIRIOUS' VAN LUSTWARANDE, HET KUNSTBLAD 'MATERIAL WORLD'
Lustwarande brengt met zijn educatieve producten hedendaagse kunst op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij Delirious, de jubileumeditie van Lustwarande, die nog tot en met 20 oktober te bezichtigen is, is het kunstblad MATERIAL WORLD ontwikkeld dat nu in onze webshop te bestellen is. MATERIAL WORLD is geschikt voor leerlingen uit onderbouw en bovenbouw, kan gebruikt worden voor vmbo, mbo, havo en vwo en kan ingezet worden bij CKV (nieuw) en de kunstvakken. Het kunstblad kan ook los van de expositie gebruikt worden. MATERIAL WORLD (kunstblad 3) sluit aan bij de kunstkaarten MIXED REALITIES (kunstblad 2) (2018) en MOVING NATURE (kunstblad 1) (2017), die nog steeds in de webwinkel van Lustwarande verkrijgbaar zijn. Meer info en bestellen  

ENQUETE OVER VOORSTELLEN CURRICULUM.NU LEERGEBIED KUNST & CULTUUR NAMENS ALLE KUNSTVAKVERENIGINGEN: Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom sturen we u deze enquête! We hebben voor u het totale pakket van het leergebied Kunst & Cultuur op hoofdlijnen weergegeven. Het programma bestaat uit drie onderdelen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. Het gaat nadrukkelijk om het 'wat', dat wil zeggen: om de inhoud van het onderwijs en niet om het 'hoe', de didactiek. Over de visie, grote opdrachten en bouwstenen gaat deze enquête. Samen met aanbevelingen voor de bovenbouw vormen ze de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen. Geeft u ook uw mening over de conceptvoorstellen? Bij het invullen van de vragenlijst hoeft u alleen het antwoord van uw keuze aan te vinken! NAAR DE VRAGENLIJST VOORTGEZET ONDERWIJS  De reactie termijn loopt tot en met 20 juni - 23.59 uur. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! VONKC - Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur / BDD - Beroepsvereniging Docenten Drama / VLS - Vereniging Leraren Schoolmuziek/ VNK-e - Vereniging Nederlandse Kunsthistorici, sectie Educatie

INFO OVER EXAMENBESPIEGELINGEN KUA VWO EN HAVO 2019! we zullen ook dit jaar weer examenbespiegelingen beschikbaar stellen via onze nieuwsbrief. We proberen de vwo examenbespiegelingen ook dit jaar weer beschikbaar te stellen voordat u het werk naar de tweede corrector moet sturen (volgens de adviestabel moet het werk op woensdag 29 mei bij de tweede corrector zijn). Donderdag 23 mei om 13.00 uur is de nieuwsbrief met examenbespiegelingen kua vwo verzonden. Voor havo Maandag 27 mei hebben we om 18.00 uur de nieuwsbrief met havo examenbespiegelingen verzonden. We versturen de bespiegelingen via een link in de nieuwsbrief (naar een pdf bestand). LET U ECHTER OP: DE ERVARING LEERT DAT DE NIEUWSBRIEF MET LINK IN DE SPAMBOX/ONGEWENSTE MAIL TERECHTKOMT. Checkt u dit aub goed. We vermelden hier wanneer de nieuwsbrief met examenbespiegelingen verstuurd is. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor de nieuwsbrief als u dat al gedaan heeft. 

 

VOOR ALLE EXAMENKANDIDATEN KUNST ALGEMEEN: DE 1O TIPS VOOR EEN 10 VERSIE 2019! we geven elk jaar gratis tips weg aan examenkandidaten om zodoende het examen kunst algemeen met vertrouwen tegemoet te zien. Het kunst algemeen examen is het leukste examen dat je zult maken, let maar op. Om ook de examentraining zo boeiend en leuk mogelijk te maken (dat mag wel als je heel hard moet leren) kun je deze 10 tips voor een 10 ! Versie 2019 eens bestuderen. Met o.a. de A4tjes (kern van ieder examenonderwerp), met leuke muziekvideo's en reclames om mee te oefenen, met tips voor goede websites en apps, met belangrijke en up-to-date informatie over examens en examenvragen en met deze 10 tips voor een 10 leer je op verschillende manieren oefenen: niet alleen dingen uit je hoofd leren maar ook oefenen met nieuwe voorbeelden en veel kunst analyseren (via filmdomino of animatiefilmdomino etc.). ....Heel veel succes met het voorbereiden voor het examen. En als je nu een 10 haalt, laat je het ons dan eventjes weten?

 

CURRICULUM NU EN DE DERDE FEEDBACKRONDE. Tot 14 november 2018 kon u als docent reageren op de Grote Opdrachten zoals deze ontwikkeld zijn door curriculum.nu, ontwikkelteam Kunst & Cultuur. De VNKe (universitaire kunsttheoriedocenten) heeft deze reactie ingestuurd. Lees hier hier de complete versie.

 

CURRICULUM NU EN DE TWEEDE FEEDBACKRONDE. Tot 6 juli kunt u als docent reageren op de Grote Opdrachten zoals deze zijn ontwikkeld door curriculum.nu ontwikkelteam Kunst & Cultuur. Universitaire lerarenopleiders hebben een gezamenlijke reactie ingestuurd. U leest hier de complete versie. 

  

MIXED REALITIES. Het educatief materiaal 'Mixed Realities' is augustus 2018 verschenen en u kunt het kunstblad bestellen bij Lustwarande via de website: https://www.fundamentfoundation.nl/educatie

 

CURRICULUM NU EN HET LEERGEBIED KUNST & CULTUUR. 

Tot 25 april kunt u als docent reageren op de visie op het leergebied kunst & cultuur van de ontwikkelgroep curriculum.nu. Daarnaast ziet u in deze bijlage van M.T.A. van de Kamp context en achtergrondteksten die voor curriculumontwikkeling gebruikt kunnen worden. Context van curriculum nu samengevat: 2014 start de discussie over een nieuw landelijk curriculum. Jan van den Akker (directeur SLO - Stichting Leerplan Ontwikkeling) zegt dan: "Leraren willen meer inhoudelijke sturing". We praten in Nederland te weinig over het 'wat' van het onderwijs." De vraag is echter of dat laatste wel klopt, over de doelstellingen van het leren over en door kunst wordt continu volop nagedacht. Daardoor worden steeds andere accenten gelegd in de uitvoering van het curriculum dat zo continu in beweging is en geactualiseerd wordt. De eindtermen van de kunstvakken zijn helder maar globaal geformuleerd en bieden daarom voldoende ruimte voor eigen keuzes van de school en voor vakdidactische benaderingen door de docent. Inhoudelijk hebben we uitstekende kunstvakken als examenvakken in de bovenbouw van havo en vwo, met leerstof die opname van de actualiteit in het lesprogramma goed mogelijk maakt. De kunstvakken als examenvakken in de bovenbouw van havo en vwo (nieuwe en oude stijl) en CKV (nieuw) zouden daarom als ijkpunten behouden moeten blijven. Van daaruit kan desgewenst gekeken worden naar doorlopende leerlijnen vanuit PO en onderbouw VO. Waarom moet er dan toch een nieuw curriculum ontwikkeld worden? Uit de rapporten die het ministerie aangevoerd heeft (van OESO en de WRR) blijkt dat in een toekomstbestendig curriculum vooral meer aandacht aan bijv. creatief en kritisch denken besteed zou moeten worden en aan het beter leren omgaan met complexe problemen (hogere orde denkvaardigheden). Als er al conclusies over een nieuw curriculum hierop te baseren zouden zijn - het zijn nl. vaardigheden die vooral door het HOE (de didactiek) bevorderd kunnen worden niet zozeer door het WAT (de leerstof) - dan zou dit vooral een veel prominentere plaats voor de kunstvakken in het curriculum moeten betekenen: bij de kunstvakken leren we leerlingen - al jaren! - juist deze hogere orde denkvaardigheden toe te passen op complexe problemen/vraagstukken. Iinhoudelijk hebben we dus voor de (bovenbouw van de) kunstvakken geen nieuw curriculum nodig. De doorlopende leerlijnen vanuit PO en onderbouw VO naar CKV(nieuw) als persoonsvormend/socialiserend vak en anderzijds de kunstvakken als examenvakken als persoonsvormende/kwalificerende vakken, zouden mogelijk nog wat verbeterd kunnen worden, door wat specifiekere eindtermen. Voorop staat dat de randvoorwaarden moeten verbeteren: een centralere plaats en meer wettelijk vastgelegde uren kunst in het curriculum; minder werkdruk/meer ontwikkeltijd voor docenten. 

 

MONITOR EXAMENPROGRAMMA CKV Doet u ook mee aan de Monitor examenprogramma CKV havo/vwo?

Voor de vierdeklassers havo en vwo startte dit schooljaar (2017-2018) het vernieuwde examenprogramma CKV. SLO is benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van docenten CKV met dit nieuwe programma en voert vanaf maandag 5 juni een digitaal onderzoek uit.

De uitkomst van dit onderzoek wordt na de zomer gedeeld en besproken tijdens enkele regionale CKV-bijeenkomsten en uiteindelijk verwerkt in de Handreiking schoolexamen CKV. Wilt u meedoen? Vul dan de vragenlijst in: https://nl.surveymonkey.com/r/monitor-examenprogramma-CKV-havo-vwo-1718

MOVING NATURE - LUSTWARANDE  In het blad 'kunstzone' van deze maand (mei 2018), wordt aandacht besteed aan essentiële vragen m.b.t. het tijdperk van de mens, het zgn. antropoceen. Wilt u in uw les met dit onderwerp graag meteen aan de slag in uw lessen? Dan kunt u het kunstblad (1 x A4 dubbelzijdig, full colour) met opdrachten 'Moving Nature' bestellen. Met het kunstblad Moving Nature worden leerlingen aangezet om te reflecteren op de relatie tussen mens en natuur. Dit doen ze aan de hand van drie thema's: Ongewone Schoonheid, Ontwrichte Natuur en De Mens van de Toekomst. Deze drie thema's worden op de achterkant van het kunstblad nader uitgewerkt. De mens zet de natuur voortdurend naar zijn hand en vindt dit de normaalste zaak van de wereld. Echter, er is een steeds groter wordend besef dat die natuur niet onuitputtelijk is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid en met consuminderen. Welke veranderingen zijn er nodig om het tij te keren en hoe zal de natuur van de toekomst er uit zien? Bespiegelingen vanuit de kunst kunnen hier een rol in spelen. Meer informatie & bestellen kunstblad Moving Nature? Kijk op de website van Lustwarande.

 

PRACHTIG LESMATERIAAL OVER 'VAN GOGH & JAPAN' DOOR HET VAN GOGH MUSEUM.  In het Van Gogh Museum was tijdens de expositie Van Gogh & Japan een heel goede video te zien, waarin 'Kijken op z'n Japans' getoond wordt. Deze video is onderdeel van de lessen over Van Gogh en Japan. Deze lessen staan gratis en zijn online te vinden. https://www.vangoghmuseum.nl/nl/van-gogh-op-school/voortgezet-onderwijs/lessen

 

 

 

LESMATERIAAL BURGERSCHAPSVORMING & KUNST voor docenten die in hun kunstlessen aandacht willen besteden aan burgerschapsvorming, zijn er via deze website drie verschillende lesvoorbeelden te downloaden. In de les "Observerend leren en kunst analyseren " gaan leerlingen observerend beschrijven en beschrijvend observeren en vullen elkaar hardop denkend aan. Zij analyseren aan de hand van de houdingen, mimiek, kleding en attributen, wat achtergronden en machtsverhoudingen zijn van de afgebeelde personen die je in de (aangereikte) foto uit 1860/1870. In de les "Painting the spaces between people" leren leerlingen empathisch vermogen, verbeeldingsvermogen, onderscheidend vermogen ontwikkelen door kunst analyseren en kritisch en creatief (divergent) denken, aan de hand van het werk van Marlene Dumas. Het leren denken vanuit meerdere perspectieven door aandachtig te observeren staat daarbij centraal. Tenslotte, in de les "Wat kunst kan doen" (NL)/"What art can do "(EN) staat 'dialogisch leren' centraal, aan de hand van essentiële vragen om zo de esthetische en ethische waarde van kunst voor de maatschappij te bespreken en leerlingen meer bewust te laten worden van culturele identiteit en diversiteit. Naast de video van 'Momondo' komt het werk 'Incoming' van de kunstenaar Richard Mosse aan bod, evenals de Mosul schilderijen van Francis Alys.

 

DRIE UvA MASTERCOURSES voor docenten kunst algemeen, kunstgeschiedenis en CKV zijn in februari en maart 2018, drie UvA Mastercourses aangeboden door het Expertisecentrum Kunsttheorie./ILO UvA i.s.m. de UvA Faculteit Geesteswetenschappen. Theater analyseren; film analyseren en muziek analyseren. Daarbij hebben we niet alleen aandacht besteed aan het trainen van de zogenaamde hogere orde denkvaardigheden van leerlingen, maar hebben we eveneens aandacht besteed aan de hogere orde docentvaardigheden (differentiëren en leerstrategieën aanleren). De waardering voor deze trainingen was - we zijn daar wederom heel blij mee - erg groot (gemiddelde beoordeling 8,3). We hopen aan deze trainingen een vervolg te kunnen geven in schooljaar 2018-2019 en informeren u als eerste via de nieuwsbrief en de website van het Expertisecentrum Kunsttheorie.

 

REIMAGINE, REDESIGN AND TRANSFORM - PROEFSCHRIFT   MT VAN DE KAMP                                 
Het proefschrift 'Reimagine, redesign and transform' draagt bij aan de kennis over hoe het onderwijs de originaliteit van beeldende producten van leerlingen kan verhogen. Deze dissertatie draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's in beeldende vormgeving en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en het vaststellen van de effectiviteit daarvan. Creativiteit wordt beschouwd als een van de vaardigheden die leerlingen zouden moeten ontwikkelen via onderwijs. Het bevorderen van de creativiteit en originaliteit van leerlingen zijn belangrijke doelstellingen van beeldende vormgeving en ckv. De kernvraag in de dissertatie is daarom:'Hoe kunnen docenten bij beeldende vormgeving en ckv hun leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en originaliteit?'.We weten uit eerder onderzoek dat divergent denken cruciaal is in creatieve beeldende processen, voor het maken van originele producten. Divergent denken wordt daarom beschouwd als een indicator van creativiteit. In het eerste deel van deze dissertatie worden de effecten van twee versies van een instructieontwerp gerapporteerd. Deze lessen moesten het divergente denken bevorderen, door expliciete (strategie)instructie van metacognitie. Dat is geen gebruikelijke aanpak in lessen beeldende vormgeving en ckv. De resultaten tonen aan dat deze onderwijsprogramma's het divergente denken van leerlingen inderdaad bevorderden. In deel twee werden drie processen bestudeerd die de verschillen in de originaliteit van beeldende producten zouden kunnen verklaren. De resultaten lieten zien dat visueel genereren en visueel exploreren de verschillen konden verklaren in de originaliteit van de beeldende producten. Drie soorten exploreren - associëren, combineren en abstraheren - leverden een significante bijdrage aan de originaliteit van de beeldende ontwerpen. Daarnaast bleek over het algemeen dat naarmate de afstand van de activiteiten (tot een stimulus) groter was, des te hoger de originaliteit van de beeldende ontwerpen was. Meer informatie is te vinden op UvA Dare, de Nederlandse samenvatting en een video van het Lekenpraatje.

"RAPPORT OVER STIMULEREN VAN CREATIEF VERMOGEN EN KRITISCH DENKEN" "Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste fase van een meerjarig internationaal onderzoek van de OESO naar de meetbaarheid en ontwikkeling van creatief vermogen en kritisch denken in het onderwijs. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd op enkele scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij rekenen, wiskunde en beeldende vakken." Het Kohnstamm instituut deed onderzoek in opdracht van OCW/OESO naar het werken met rubrics gericht op het bevorderen van creatief vermogen en kritisch denken. Vanuit de ILO-UvA/Expertisecentrum Kunsttheorie we bij dit onderzoek betrokken geweest voor wat betreft de training van docenten. U kunt het rapport via deze link downloaden. Tabel 2.3 (pag. 8) is interessant om te bestuderen, evenals pag. 13 t/m 21 over de ervaringen van docenten met de trainingen en de ervaringen van docenten en leerlingen tijdens dit project bij beeldende vormgeving.

WAAROM KUNST ONS RAAKT. Kent u de nieuwsbrief van 'De Bicker'? Die is erg interessant (en u kunt een gratis abonnement nemen daarop) zie deze link. Daarin stond vandaag dit bericht: "Niets is meer veilig voor neuro-wetenschappers. Kunst wordt geacht ons hart te raken, jazeker, maar dat loopt wel via het hoofd. En dat hoofd wordt nu intensief bestudeerd. Aan de hand van "Het Zwanenmeer" ballet neemt deze prachtige reportage ons met film, muziek en tekst mee door de argumenten. Wij zijn sociale beesten en beleven dus graag een ervaring samen met anderen; daarom graag naar het theater. Mensen houden van verhalen: een verhaal is een ervaring waar wij van kunnen leren, zonder pijn. Beweging kan een boodschap versterken of afzwakken; ons brein reageert, "spiegelt", beweging. De combinatie van beeld en muziek is extra effectief.  Al deze conclusies zijn gebaseerd op metingen, van hersenactiviteit en klamme handjes: Bekijk die interessante en prachtige presentatie hier

 

TRAINING EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE 2016: VERBINDEN EN TRANSFORMEREN In het kader van de vakdidactiek van de creativiteit. In Tilburg vond op donderdag 13 oktober 2016 de training van het Expertisecentrum Kunsttheorie plaats. Deze training bestond uit lezingen en workshops in de Spoorzone in Tilburg gericht op actuele ontwikkelingen in het onderwijs, zoals Kunst & Maatschappij; interculturaliteit & burgerschapsvorming; CKV nieuwe stijl en de mogelijkheden van de dimensies van kunst; Creatieve artistieke processen & onderzoekend leren; Kunst, vakmanschap & vindingrijkheid. De training was voor docenten kunstvakken van vmbo, havo, vwo en mbo en voor docenten onderbouw en bovenbouw en voor docenten praktijk en theorie. De training werd met enthousiasme ontvangen en werd goed gewaardeerd (gemiddeld cijfer van een 8).  


L
ERARENONTWIKKELFONDS, 'CREATIVITEIT LEREN IN HET KUNSTLAB':
Op de website van het LerarenOntwikkelFonds is het project 'Creativiteit leren in het kunstlab' te vinden, evenals de BLOGS over dit project van Marie-Thérèse van de Kamp, BLOG Creativiteit & leren in het kunstlab. BLOG 'Pilotproject 1: pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking'; BLOG 'Creatief Combineren'.

NIEUW EXAMENPROGRAMMA CKV PER 2017: Vlak voor de zomervakantie heeft Staatssecretaris Dekker in een brief aan de kamer het nieuwe examenprogramma voor CKV aangekondigd. Het examenprogramma gaat per augustus 2017 in. Hier kunt u het Nieuwe Examenprogramma CKV per 2017 downloaden. Een korte presentatie werd op dinsdag 14 juni gegeven op de studiemiddag voor docenten in Tilburg, georganiseerd door CIST (Cultuur in Scholen in Tilburg). De handout kunt u hier downloaden. Een uitwerking van een idee voor CKV nieuwe stijl en dat verbonden aan de ideeën over Onderwijs 2032, is te vinden op de website van het LerarenOntwikkelFonds: creatief combineren 

INFO OVER AANMELDEN VOOR DE FEBRUARISTART OF SEPTEMBERSTART VOOR ILO UvA LERARENOPLEIDING KUNSTGESCHIEDENIS, CKV EN KUNST ALGMEEN Ben je student of docent-en-werkzaam-in-het-VO en heb je een universitaire master kunstgeschiedenis en wil je een universitaire eerstegraadsbevoegdheid kunstgeschiedenis, CKV en kunst algemeen behalen, dan kun je jezelf aanmelden bij de ILO UvA. NB dat kan alleen wanneer je een universitaire Master of doctoraal kunstgeschiedenis of aanverwant vak hebt behaald. Voor docenten met een WO Master kunstgeschiedenis die werkzaam zijn in het VO geldt dat zij via een lerarenbeurs een tegemoetkoming in de collegegelden kunnen krijgen evenals gelden voor studieverlof. Wanneer je docent in het VO bent met een HBO achtergrond dan kun je via een schakelprogramma eerst een WO Master kunstgeschiedenis behalen en daarna alsnog doorstromen naar de lerarenopleiding. Meer informatie over instroomeisen en lerarenbeurs is te vinden via de tab 'Docentenopleidingen' in het linkermenu op deze website.

HOLLANDSE MEESTERS ongetwijfeld hebt u ook naar de fascinerende reeks portretten van kunstenaars gekeken getiteld 'Hollandse Meesters' alle video's staan online te vinden op:  http://hollandsemeesters.info/ 

CKV VERSIE 2.0: M.T.A. van de Kamp & A.M. van der Vlies. (2013). CKV versie 2.0. Hoe kunnen we leerlingen nog beter leren kunst te waarderen. Een publicatie, verschenen tijdens de CKV docenten dag van 4 oktober 2013, van het Expertisecentrum Vakdidactiek Kunsttheorie / Interfacultaire lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam, 2013.

SCHEMA VOOR KUNST ANALYSE
Omdat in de syllabus kunst algemeen, 2015 (zie examenblad) wijzigingen aangegeven zijn, hebben we deze wijzigingen opgenomen in de nieuwste versie van het schema kunst analyse. Het betreft een wijziging in de begrippen voor filmanalyse.

DOORLOPENDE LEERLIJN 'HYBRIDE KUNSTEDUCATIE' Het overzichtsdocument met alle gegevens en achtergrondinformatie over hybride kunsteducatie is te downloaden via: Doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie. Wat is leren over en door kunst en cultuur in de 21ste eeuw? Wat zijn de 21ste eeuwse kunstvaardigheden die je leert bij het leren over en door kunst en cultuur? De doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie bestaat uit A) een kunstvaardigheden leerlijn, is gericht op het steeds verder ontwikkelen van het geheel van de 21ste eeuwse kunstvaardigheden: affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale vaardigheden. Zie: model van de hybride kunsteducatie  B) een conceptuele - kunstkennis - leerlijn is gericht op het leren door en over kunst in verschillende contexten, vanuit ervaringen met actuele kunstcontexten. De conceptuele - kunstkennis - leerlijn wordt gekenmerkt door embodied, imaginative cognition en bestaat uit vier kennisdomeinen: kunstvocabulaire kennis ; conceptuele kennis (kernconcepten en contexten als tijden, plaatsen en functies van kunst); procedurele kennis en attitudes (kunstvaardigheden toepassen in verschillende contexten; presenteren; communiceren en samenwerken); metacognitieve kennis (kennis en inzicht over het eigen leren (uitvoeren) van kunstvaardigheden; het eigen waarderen van kunst en zelfkennis en zelfbewustzijn, bijvoorbeeld via zelfevaluatie van het eigen (bijv. beeldende, creatieve) proces en product). De matrix van de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie legt een verbinding tussen de kunstvaardigheden-lijn en de conceptuele- kunstkennis-lijn. Achtergronden over het leren over en door kunst kunt u vinden via de tab 'Doelstellingen' op deze website  en een powerpointpresentatie met verdere toelichting kunt u hier vinden: Leren over en door kunst  2012, MTAvdKamp

MUZIKALE BEGRIPPEN VOOR KUNST ANALYSE BIJ KUNST ALGEMEEN Muziekanalyse blijkt voor veel leerlingen (en ook docenten met een andere dan een muzikale achtergrond) complex te zijn. Op basis van de syllabus-begrippenlijst voor muziek bij kunst algemeen is deze toelichting op de muzikale begrippen op 2xA4  samengesteld. Een tip voor docenten beeldend, dans of drama die zich graag meer willen verdiepen in de muziek: Muzikale stijlgeschiedenis van Wouter Steffelaar. Daarin worden veel muziekvoorbeelden besproken, er zijn 2 cd's bijgevoegd met muziekfragmenten en op pag. 190-191 staat een erg duidelijke matrix met daarin de stijlperioden en de stijlkenmerken. Ook worden muzikale begrippen toegelicht. Prijs euro 34,95.

JIGSAW - WERKVORM GERICHT OP HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN: KUNST ANALYSEREN Hogere orde denkvaardigheden - zoals analyseren, kunst analyseren en evalueren - zijn belangrijk bij de kunsttheorie om te leren. Daarvoor hebben we onder de tab kunstanalyse verschillende werkvormen toegelicht. Een nieuwe werkvorm is de JIGSAW MASSACULTUUR en/of JIGSAW MASSACULTUUR MUZIEK, waarbij iedere leerling in twee soorten expertise-groepen ingedeeld wordt: de projectgroep en de expertgroep, afwisselend werken zij in de ene les in hun projectgroep en in de andere les in hun expertgroep. Achtergronden over de Jigsaw als werkvorm zijn te vinden via https://www.jigsaw.org/index.html en op deze website (het word document bevat nog meer uitleg). Meer info, zie de tab: 'Doelstellingen' en vervolgens 'Werkvormen' op deze website.  

KUNST IN DE KLASDebat over 'Kunst in de klas' georganiseerd door KNAW - Akademie van Kunsten en Boekman. Dit debat vond plaats in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in de maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden. De video van Marie-Thérèse van de Kamp kun je via deze link vinden.

ALLE A4TJES MET COMPACTE KENNIS PER KUNST ALGEMEEN ONDERWERP COMPLEET  Inmiddels zijn alle onderwerpen voor kunst algemeen samengevat op 1 x A4.

WAAROM KUNSTVAKKEN KIEZEN?

Er was ooit een folder van een van de vakverenigingen om uit te delen aan leerlingen, zodat zij informatie kregen over het kiezen van een kunstvak als examenvak. Hierbij een recentere versie van de folder 'Waarom kunstvakken kiezen': http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/waaromkunstvakken.pdf

WEBLINKS:    

                                                       

 UvA Mastercourses