HOME


Fotografie: Tomek Whitfield 

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen (die samen een leergang vormen) en geeft advies. De primaire doelgroepen zijn: lerarenopleidingen in de kunsttheorie en docenten in de kunsttheorie van het voortgezet onderwijs. Op deze website kunt u een overzicht van onze producten en diensten vinden. Kijk voor actuele informatie onder Nieuws.

Vanuit het expertisecentrum-kunsttheorie hebben we samengewerkt met: UvA Mastercourses, het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Daarnaast werken we samen met de VNK-e, het Gemeentemuseum Den Haag, de KU Leuven, Lustwarande Tilburg.

dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Projectleider Expertisecentrum kunsttheorie, Vakdidacticus, ILO UvA
Jelle de Vrijer MA,Vakdidacticus Kunsttheorie, ILO UvA
Niels Nannes MA, Vakdidacticus Kunsttheorie, UU en VNK-e bestuurslid
info@expertisecentrum-kunsttheorie.nl

Meegewerkt aan producten op deze website hebben: Willemien Cuijpers MA, zij heeft veel van de activerende werkvormen ontwikkeld.
En verder: Anne Marie van der Vlies MA, Valentijn Rambonnet MA, Karen Wisselaar MA evenals (oud)studenten van de ILO UvA.

NIEUWS

nieuws

NIEUW/ACTUEEL:

NIEUWS OVER DE HAVO EN VWO EXAMENBESPIEGELINGEN 2022: We gaan vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie wederom proberen de examenbespiegelingen te maken. DE HAVO EXAMENBESPIEGELINGEN zijn verzonden, zondag 22 mei, 22.35u (Check ongewenste mail/spam) NB ER IS EEN GEUPDATE VERSIE te downloaden via de link in de nieuwsbrief (wijziging Brancusi – Vis). De VWO examenbespiegelingen 2022 zijn verzonden op dinsdag 24 mei, 16.25u (Check ongewenste mail/spam). NB ER IS EEN GEUPDATE VERSIE te downloaden via de link in de nieuwsbrief, op p. 4 staan de updates bij elkaar, ze zijn blauw gearceerd. 

Op deze homepage kunt u lezen wanneer de examenbespiegelingen verzonden zijn. Mailt u ons aub niet vanwege de drukte. Leest u onderstaande info aub even door:

  1. U kunt uzelf aanmelden voor de examenbespiegelingen via het aanmelden voor de nieuwsbrief. Let op: u hoeft zich dus niet ieder jaar opnieuw in te schrijven, dit is een misvatting. Als u uzelf met het juiste mailadres (!) ingeschreven hebt, en u hebt uzelf tussentijds niet uitgeschreven dan ontvangt u de nieuwsbrief met daarin de link naar de examenbespiegelingen. Schrijft u zich aub op tijd in (d.w.z. uiterlijk op de dag van de examens).
  2. Omdat we de nieuwsbrief via een bcc versturen, weten we dat de nieuwsbrief in de SPAM/ongewenste mail terecht kan komen. Checkt u daarom aub zelf goed of u de nieuwsbrief in de SPAM/ongewenste mailbox hebt ontvangen voordat u ons – in deze drukke tijd – mailt. Bij voorbaat dank.
  3. Op deze plek (homepage) zullen we aangeven wanneer we de examenbespiegelingen verstuurd hebben. We werken – als docenten en lerarenopleiders – onder grote tijdsdruk, we vragen daarom uw begrip voor het tijdstip waarop we de bespiegelingen gereed kunnen hebben. We houden de data in de gaten waarop u de werken van uw leerlingen uiterlijk moet versturen naar de tweede corrector, maar kunnen de examenbespiegelingen niet heel snel na de examens gereed hebben omdat we er zorgvuldig aan werken.

TAXONOMIEEN: Bij de doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie hebben we kunst taxonomieën gepubliceerd (voor het bepalen van affectieve, sensomotorische, cognitieve, creatieve, metacognitieve en sociale leerdoelen). Dr Simon Paul Atkinson is op een vergelijkbare manier aan het denken/werken geweest aan verschillende taxonomieën: zie zijn website. Daarop zie je taxonomieën voor affectieve leerdoelen; cognitieve leerdoelen; psychomotorische leerdoelen; metacognitieve leerdoelen en interpersoonlijke leerdoelen. Bij deze taxonomieën geef hij uitleg over hoe je daarmee als docent kunt werken. In dit artikel is meer te lezen over de achtergronden: Atkinson, S. P. (2013) Taxonomy Circles: Visualizing the possibilities of intended learning outcomesOpens in a new windowBPP Working Papers. London: BPP University College.

ICT EN ONLINE LEREN: op de website hebben we een nieuwe tab ‘ICT‘ en twee subtabs met ‘online leren‘ en ‘weblinks‘ met heel veel digitale mogelijkheden voor uw CKV en kunst lessen in deze tijd van leren op afstand. (alle links zijn geactualiseerd dd. 20-01-2021)

ZWART IN REMBRANDTS TIJD: Het Museum Rembrandthuis heeft lesmateriaal ontwikkeld bij de expositie ‘Zwart in Rembrandts tijd’. Het was de bedoeling het lesmateriaal door middel van workshops in het museum aan te bieden, maar door het tijdelijk sluiten heeft het museum dit nu omgezet naar een online programma. De bijbehorende documenten: Rembrandts-buren en Docenteninstructie-Rembrandts-buren. Een link naar de site https://www.rembrandthuis.nl/thuis/