LERARENOPLEIDING

In Nederland zijn er diverse mogelijkheden om opgeleid te worden tot docent kunstvakken. Daarbij zijn er enerzijds HBO kunstvakdocentenopleidingen (Academies voor beeldende vormgeving, conservatoria, dansacademies en drama academies) anderzijds de Universitaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Radboud academie en het ICLON.

EEN GOEDE LERAAR MAAKT HET VERSCHIL 
Het kabinet ondersteunt leraren die een extra opleiding willen volgen of zich willen laten bijscholen. Het doel is om goede en gemotiveerde leraren voor de klas te hebben, want die maken het verschil. Een goede leraar weet meer te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Leraren kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op de Lerarenbeurs.¬†

LITERATUUR EN ONDERZOEK

 • Universitaire lerarenopleiding: https://universitairelerarenopleidingen.nl/
 • Beroepsbeeld voor de leraar VO. https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/wp-content/uploads/2020/01/Een-beroepsbeeld-voor-de-leraar-VO.pdf
 • Leraar: een professie met perspectief 1 | Een veelzijdig beroepsbeeld
  https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/wp-content/uploads/2020/01/Leraar-een-professie-met-perspectief-1.pdf
 • Leraar: een professie met perspectief 2 | Verbreding en verdieping in het beroep
  https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/wp-content/uploads/2020/01/Leraar-een-professie-met-perspectief-2.pdf
 • Leraar: een professie met perspectief 3 | De leeromgeving van leraren
  https://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/wp-content/uploads/2020/01/Leraar-een-professie-met-perspectief-3.pdf