exploreren

CREATIEVE LEERDOELEN: zijn gericht op het zelfstandig leren ontwikkelen van een creatief kunstzinnig onderzoeksproces door leerlingen, om zodoende een origineel, eigen werk te produceren en presenteren. Creativiteit in beelden, muziek, dans, drama en media: leerlingen leren bij de kunstvakken alternatieve denkstrategieën kennen en toepassen. Leerlingen ontwikkelen divergente denkvaardigheden, verbeeldingsvermogen, en alternatieve oplossingsstrategieën zoals problem finding. Leerlingen leren hoe zij ideeën in beelden, muziek of performances kunnen transformeren. Leerlingen leren met complexe aspecten van kunst, zoals meerduidigheid om te gaan.

CREATIEVE LEERACTIVITEITEN: Wanneer u een creatief leerdoel nastreeft (vrij associëren, samenvoegen, transformeren, etc.) dan kunt u een creatieve leeractiviteit (dat is een werkwoord waarmee een leerhandeling beschreven is) selecteren uit deze matrix (met twee dimensies: abstractie en metaforische afstand) en vervolgens kunt u een werkvorm kiezen die aansluit qua niveau bij deze creatieve leeractiviteit. Matrix van creatieve leeractiviteiten

WERKVORMEN:

 • VoorstellingEen theatervoorstelling bestaat uit veel verschillende onderdelen die op het toneel samen een geheel vormen. In deze opdracht maken leerlingen het proces door van het maken van een theaterproductie. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe werken alle aspecten samen mee tot een goed eindresultaat? Dus hoe kom je vanuit wat losse idee, naar een concept tot een goed uitgewerkte theatervoorstelling?
 • de opdracht ‘painting the spaces in between people’ naar aanleiding van het werk van Marlene Dumas, is gericht op het bevorderen van empathisch vermogen, verbeeldingsvermogen, onderscheidend vermogen door kunst analyseren en kritisch en creatief (divergent) denken.
 • in dit lesvoorbeeld ‘wat kunst kan doen’ (NL) en ‘what art can do’ (ENG) dialogisch leren aan de hand van essentiële vragen om zo de esthetische en ethische waarde van kunst voor de maatschappij te bespreken en leerlingen meer bewust te laten worden van culturele identiteit en diversiteit. Dit kan vervolgens gebruikt worden om leerlingen hierover een eigen product te laten maken. Met de matrix van creatieve leeractiviteiten kunnen  leerlingen vervolgens hun eigen creatieve proces aansturen/bijsturen.
 • Differentiëren: Researchcards en/of taakrotatie.Docenten kunnen verschillende soorten leertaken ontwerpen en deze afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Daarbij kunnen researchcards met verschillende soorten leertaken ingezet worden. Leerlingen kunnen verschillende researchcards uitwerken in een door henzelf gekozen volgorde of kunnen inzichten uit researchcards delen met anderen. 
 • Maak zelf een Beatrice-Milhazes-achtige collage. Beatrice Milhazes maakt kleurrijke collages waarin zij haar Braziliaanse achtergrond verbindt met (Europese) abstractie. Op de website van ‘White Cube’ (een galerie) is een stappenplan te vinden waarin leerlingen een collage kunnen maken op de manier die Beatrice Mihazes dat doet. Zie voor meer werk van Beatrice Milhazes de website van White Cube. 

KUNSTEDUCATIEPROJECTEN VAN LUSTWARANDE:

De kunststichting ‘Lustwarande’ in Tilburg organiseert jaarlijks internationale hedendaagse beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte (het part ‘de oude Warande’ in Tilburg). Bij deze tentoonstellingen wordt steeds educatief materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor lessen CKV en kunst beeldend. Dit materiaal is te bestellen via https://www.lustwarande.org/winkel/educatie

 • material-world-voorzijde-550x778-q80MATERIAL WORLD’ – LUSTWARANDE We leven in het Antropoceen: het tijdperk waarin de mens als nooit tevoren zij invloed op de Aarde laat gelden. Kan het tij nog gekeerd worden en wat is hier voor nodig? Ook in de beeldende kunst vinden we deze onderzoekende houding terug. Vaak dient de natuur als inspiratiebron. Er is een besef ontstaan dat de Aarde kwetsbaar is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid. Momenteel is er in de beeldende kunst grote aandacht voor materialen. Dit materiaalgebruik is ook gericht op duurzaamheid en is een kritische reactie op de massaconsumptie, de digitalisering aan de ene kant en ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen aan de andere kant. In de expositie Delirious (die in 2019 te zien was) in park De Oude Warande in Tilburg, kwamen een aantal thema’s aan de orde. Wat duidelijk opviel is de hernieuwde aandacht voor de fysieke productie van beelden, het letterlijk maken van objecten. Daarnaast was het onderzoek dat kunstenaars wereldwijd doen naar bestaande en nieuwe materialen een aandachtspunt. Kunstenaars willen weg van het beeldscherm en terug naar het atelier om te experimenteren met een breed scala aan materialen: metalen, plastic, nieuwe kunststoffen, 3D-prints, pigmenten, textiel, glas, klei – en terug van weggeweest – hout en marmer. Deze materialen worden op hun beurt weer moeiteloos gecombineerd met gevonden voorwerpen.
  Het gebruik van deze grote verscheidenheid aan gebruikte materialen, onderzoek en experimenteren staat centraal in het kunstblad Material World. Dit kunstblad bevat aan de voorzijde informatie over de expositie Delirious. Drie van de 25 deelnemende kunstenaars worden uitgelicht waarbij de drie soorten opdrachten ‘exploreren’, ‘experimenteren’, en ‘eindopdracht: new material worlds‘ als uitgangspunt dienen. Op de achterzijde van de kaart worden deze drie soorten opdrachten voor leerlingen toegelicht. De eerste twee opdrachten zijn individuele opdrachten. De derde opdracht is bedoeld als een samenwerkingsopdracht. https://www.lustwarande.org/winkel/educatie/material-world
 • mixed-realities-1-550x778-q80MIXED REALITIES – LUSTWARANDE De mens laat als nooit tevoren zijn invloed op de aarde gelden, waarvan al het leven de gevolgen ondervindt. Dit tijdperk wordt ook wel aangeduid als het Antropoceen. Kan het tij nog gekeerd worden en wat is hier voor nodig? Ook in de beeldende kunst vinden we deze onderzoekende houding terug. Vaak dient de natuur als inspiratiebron. Thema’s als technologische ontwikkelingen aan de ene kant en ecologische, economishce en sociaal-culturele ontwikkelingen aan de andere kant zijn belangrijke thema’s in de kunst in het Antropoceen. In de technieken die de kunstenaars hanteren, maken ze geen onderscheid meer tussen digitaal en analoog. Computerrendering wordt gecombineerd met analoge technieken als hout-, klei- en marmerbewerking. Deze vermengingen worden mixed realities genoemd. De expositie Hybridswas na Luster (2016) en Disruption (2017) de afsluitende expositie handelend over beeldende kunst in het Antropoceen. Hybrids liet een generatie kunstenaars zien, die geboren is na het intreden van het internet en digitale media in ons dagelijks leven. Omdat internet van kinds af aan onderdeel van hun leven is geweest, maken zij in hun werk geen onderscheid tussen de digitale en analoge wereld. Zij vermengen moeiteloos beelden en technieken uit beide werelden. Vaak in één werk tegelijk. Deze vermenging levert zeer hybride werken op. Meer informatie over de expositie Hybrids, de deelnemend kunstenaars en de getoonde werken kunt u hier
  Op het kunstblad Mixed Realitieswordt op de voorzijde informatie gegeven over de tentoonstelling Hybrids en worden creatieve processen beschreven aan de hand van tentoongestelde kunstwerken. Op de achterzijde van het kunstblad wordt een eindopdracht aangereikt evenals opdrachten bij drie thema’s (inspiraties). Deze inspiraties worden voor leerlingen toegankelijk gemaakt aan de hand van korte oriënterende opdrachten. Deze opdrachten zijn bedoeld als uitgangspunt voor de eindopdracht waarbij leerlingen hun eigen hybride verbeelding maken. https://www.lustwarande.org/winkel/educatie/mixed-realities

 • moving-nature-1-550x778-q80MOVING NATURE – LUSTWARANDE. De mens zet de natuur voortdurend naar zijn hand en vindt dit de normaalste zaak van de wereld. Echter, er is een steeds groter wordend besef dat die natuur niet onuitputtelijk is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheiden met consuminderen. Welke veranderingen zijn er nodig om het tij te keren en hoe zal de natuur van de toekomst er uit zien? Bespiegelingen vanuit de kunst kunnen hier een rol in spelen. In de expositie Disruption – Remapping Nature, lieten tien kunstenaars hun licht schijnen op de manier waarop de mens de natuur waarneemt, definieert en er mee omgaat. Meer informatie over de expositie, de deelnemend kunstenaars en de getoonde werken kunt u in het archief 
  Met het kunstblad Moving Natureworden leerlingen aangezet om te reflecteren op de relatie tussen mens en natuur. Dit doen ze aan de hand van drie thema’s: Ongewone SchoonheidOntwrichte Natuur en De Mens van de Toekomst. Deze drie thema’s worden op de achterkant van het kunstblad nader uitgewerkt. https://www.lustwarande.org/winkel/educatie/moving-nature
 • down-to-earth-550x778-q80DOWN TO EARTH. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de aarde niet onuitputtelijk Dit besef heeft een terugkeer naar het kleinschalige, het collectieve en de natuur tot gevolg en gaat gepaard met het streven naar duurzaamheiden met consuminderenguerilla-tuinierenen urban farming, met slow cooking en met de revival van het bakken en breien. Het gaat daarbij in alle gevallen om een pas op de plaats. De herwaardering voor het ambacht sluit hier naadloos bij aan. Het werken met klei inneemt in dit opzicht een bijzondere positie in. Klei die door de kunstenaar met de blote hand bewerkt wordt, verbindt het lichaam direct met de aarde, zowel in de betekenis van globe als van grondmodder en land. Het educatieve product Down to Earth gaat heel concreet in op deze nieuwe benadering van de aarde door te onderzoeken wat er verstaan wordt onder ambacht en ambachtelijkheid. Vervolgens wordt er gefocust op het materiaal klei, vanuit het perspectief van de hedendaagse keramische sculptuur. Toegepaste keramische kunst blijft buiten beschouwing. Uiteindelijk zullen leerlingen zo goed geïnformeerd zijn, dat ze op een originele manier met klei aan de slag kunnen.
  Down to Earthheeft de vorm van een meervoudig full colour vouwblad (8 A3 pagina’s, gevouwen naar A4) met een gratis te downloaden docentenhandleiding en een logboek voor de leerlingen. https://www.lustwarande.org/winkel/educatie/down-to-earth

LITERATUUR & ONDERZOEK NAAR CREATIVITEIT:

BEOORDELEN VAN CREATIEVE BEELDENDE PRODUCTEN EN PROCESSEN:

 • Kort literatuuronderzoek naar criteria voor beeldende producten en processen in een hedendaagse context van kunst en kunsteducatie. Literatuur onderzoek naar criteria beeldende producten en processen
 • Vanuit onderzoek over creativiteitsontwikkeling bij leerlingen, is een beoordelingsprocedure en beoordelingsmatrix ontwikkeld, gedeeltelijk gebaseerd op de beoordelingsprocedure van het oude stijl CPE examen, eveneens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit, beeldende processen en producten. Er is een indeling in rubrics gemaakt. Beoordelingsprocedure en matrix
 • Beeldend reflecteren: een nieuwe beoordelingsmethode voor praktisch beeldend werk in het voortgezet onderwijs
  door Oskar Maarleveld en Hannie Kortland.