domeinen

CKV HAVO/VWO heeft in het nieuwe examenprogramma 4 domeinen: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden.

CKV VMBO

CKV havo/vwo:

VERKENNEN (kunstautobiografie)

  • Op de website van het SLO staat het domein Verkennen toegelicht. De daarbij aangereikte vragen kunnen een basis vormen voor de kunstautobiografie van leerlingen. 
  • Een voorbeeld van ‘verkennen’ bij CKV havo/vwo is hier te vinden. Daarbij is verkennen opgesplitst in twee delen: het eerste deel wordt gemaakt bij aanvang van het vak; het tweede deel halverwege, nadat leerlingen het domein ‘Verbreden’ hebben ondernomen en voordat zij starten met het domein ‘Verdiepen’. 

VERBREDEN (inclusief dimensies)

VERDIEPEN (ckv en onderzoeken)

  • CKV verdiepen inclusief beoordelingsmatrix Op basis van de eindtermen van het nieuwe examenprogramma voor CKV havo/vwo is dit document gemaakt. Docenten kunnen dit gebruiken om zich te orienteren op de manier van invullen van ‘verdiepen’ bij CKV en op de mogelijke beoordeling. Een beoordelingsmatrix voor het onderzoeksverslag en voor de onderzoekspresentatie zijn in dit document opgenomen. 
  • Leren onderzoeken bij kunst algemeen en CKV (verdiepen) vergt vaardigheden in inductief leren. In deze uitwerking kunnen docenten lezen hoe zij zelf een mystery kunnen ontwerpen als onderzoeksopdracht. Het bevat eveneens een stappenplan voor het leren onderzoeken door leerlingen. 
  • Beweer – Beargumenteer – Bevraag – Besluit. Deze visible thinking routine ‘claim-support-question’ is in het Nederlands vertaald door het Expertisecentrum Kunsttheorie. De werkvorm is erg geschikt om leerlingen een onderzoekende houding aan te leren. 
  • Reciprocal teaching (rolwisselend onderwijzen) is een instructievorm met heel duidelijke richtlijnen. Voor docenten betekent het dat zij stapsgewijs leerlingen leren hoe zij een bepaalde leertaak aan kunnen pakken. De uitleg door de docent is tweeledig: zowel gericht op de inhoud van de taak als op de strategie waarmee de taak uitgevoerd kan worden door de leerling. 

VERBINDEN (kunstdossier en reflectie)

  • Op de website van het SLO zijn voorbeeldvragen aangereikt die voor het domein ‘Verbinden’ als basis genomen kunnen worden. 

LITERATUUR & ONDERZOEK: