WERKVORMEN

kunst_leeractiviteiten

KUNST LEERDOELEN
Als docent denkt u bij het didactisch vormgeven van uw les, na over de specifieke kunst-leerdoelen die u nastreeft met betrekking tot de leerinhoud die u centraal wilt stellen in de les (denk aan: domeinen ckv – verkennen, verbreden, verdiepen, verbinden of bijvoorbeeld kunst algemeen benaderingswijzen of begrippen; invalshoeken voor reflectie of onderwerpen etc.). Daarna kunt u specifieke leeractiviteiten selecteren voor uw les. 

KUNST LEERACTIVITEITEN
Leeractiviteiten zijn handelingen gericht op het effectief leren. Uit de kunst taxonomieën kiest u een of meerdere specifieke kunst leeractiviteiten die u centraal wilt stellen in aansluiting op de kunst-leerdoelen. Vervolgens kiest u bij de leeractiviteit passende werkvormen. 

KUNST WERKVORMEN
De kleurcode van de tabs onder werkvormen, is gerelateerd aan de kunst-leerdoelen. Daarbij zijn werkvormen vaak gericht op meer dan één leeractiviteit en is er een verloop in de leeractiviteiten. Voor de werkvormen die we ontwikkeld hebben, hebben we onszelf verplaatst in verschillende interesses en capaciteiten van leerlingen (differentiëren): Wat vinden zij betekenisvol? Wat vinden zij moeilijk om te leren? Welke opvattingen of aannames zouden zij over deze leerstof en leeractiviteiten kunnen hebben? en we hebben onszelf verplaatst zich in de maker van het kunstwerk: Wat heeft de kunstenaar uit willen drukken? Waar hield de kunstenaar zich mee bezig? Wat was de basis of oorsprong van de ideeën van dit kunstwerk en/of deze stroming? Wat vormde de maatschappelijke context van deze kunst? Wat zouden belangrijke vragen kunnen zijn over het onderwerp of de keuzes van de kunstenaar? (bijv. essentiële vragen). Bij het ontwerpen van werkvormen is het belangrijk om steeds te checken of deze aansluiten bij de leerdoelen