archief

ACTUEEL:

2020 – woensdag 4 maart 2020: ‘Examentraining kua havo en vwo’ (reprise van 2019) – ochtend en ‘kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën’. Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, dr. Marie-Thérèse van de Kamp en Jelle de Vrijer MA.

OVERZICHT TRAININGEN, LEZINGEN, PRESENTATIES:

 • 2020: Creativiteit onderzoeken. Training voor docenten van de Vereniging van Cultuurprofielscholen (VCPS). Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, dr. Marie-Thérèse van de Kamp.

 • 2019: Kunstbegrippen begrijpen. Muziek en film. Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA en Universiteit Utrecht. dr. Loes Rusch (muziek); dr. Marie-Thérèse van de Kamp (vakdidactiek) en Jelle de Vrijer MA (film).

 • 2019: Creativiteit en leerprocessen. College voor de Master kunsteducatie, KU Leuven. dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2019: Examentraining kua havo en vwo. Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, Marie-Thérèse van de Kamp en Jelle de Vrijer MA.

 • 2019: Twee UvA Mastercourses kunst analyseren. Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, FMG i.s.m. UvA Mastercourses, FGw. Muziek analyseren (massacultuur); Theater analyseren (Brecht, cultuur van het moderne). m.m.v. dr. Cock Dieleman; dr. Gerwin van der Pol; dr. Loes Rusch en dr. Marie-Thérèse van de Kamp.

 • 2019: Akademie van Kunsten. ‘Betekenis van kunst voor de leerling’. dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2018: De vakdidactiek van de creativiteit. Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), leer ateliers. Lezing dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2018: Drie UvA Mastercourses kunst analyseren. Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA, FMG i.s.m. UvA Mastercourses, FGw. Muziek analyseren (Jazz, cultuur van het moderne); Film analyseren (massacultuur/postmodernisme); Theater analyseren (postdramatisch theater, postmodernisme). m.m.v. dr. Cock Dieleman; dr. Gerwin van der Pol; dr. Loes Rusch en dr. Marie-Thérèse van de Kamp.

 • 2017: Van kennis naar kunde. VSNU. ‘Onderzoek voor de onderwijspraktijk.’ dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2017: Symposium over creativiteit. Docenten Academie, Radboud Universiteit, Nijmegen. ‘Re-imagine, re-design and transform’. dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2017: Promotie. ‘Re-imagine, re-design and transform’. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA. https://vimeo.com/242571305.

 • 2016: De vakdidactiek van de creativiteit. Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), leer ateliers. Lezing Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2016: Verbinden en transformeren. De vakdidactiek van de creativiteit. Training voor docenten kunstvakken, Expertisecentrum Kunsttheorie i.s.m. Cultuur in Scholen in Tilburg (CiST) en Festival Mundial. Keynote Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2015: PO. Wat leer je van het kijken naar kunst? het Rijksmuseum – docentendag voor het Primair Onderwijs. Keynote Marie-Thérèse van de Kamp.

 • 2015: VO. De Gouden Eeuw in beelden, beelden van de Gouden Eeuw. het Rijksmuseum i.s.m. ILO UvA/Expertisecentrum Kunsttheorie – Expertisecentrum Geschiedenis. m.m.v. Jeroen van Vliet, conservator maritieme collecties en Anna Krekeler, restaurator schilderijen, Gerhard Stoel, vakdidacticus geschiedenis en Marie-Thérèse van de Kamp, vakdidacticus kunstgeschiedenis.

 • 2015: Hart voor kunsteducatie. Muzes, Brussel. ‘De ziel van het kunstwerk’. Presentatie, Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum Kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2014: Kunst in de klas. KNAW – Akademie van Kunsten. ‘Leren over en door kunst.’ Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA. https://vimeo.com/108332974.

 • 2014: ‘Kunst, leren en emoties. Hoe motiveer je leerlingen voor kunst? Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA, i.s.m. het Gemeentemuseum Den Haag.

 • 2013 (februari en november): Teach the Teacher. ‘Kernconcepten in de kunst van de 20e eeuw en de context van het museum’. Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA, i.s.m. het Stedelijk Museum Amsterdam.

 • 2013: Wat is leren? wat is vakdidactisch onderzoek? Creativiteit en leerprocessen. OCW, directie onderwijs, cultuur en wetenschap, Den Haag. Presentatie Marie-Thérèse van de Kamp, Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2013: CKV versie 2.0: een kwaliteitsimpuls? Hoe kunnen we leerlingen nog beter leren kunst te waarderen. Marie-Thérèse van de Kamp, Cock Dieleman, Walter Groenen. Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA, i.s.m. Van Gogh Museum Amsterdam en CJP.

 • 2012: Training gericht op kwaliteitsverbeteringen bij de kunstvakken. Marie-Thérèse van de Kamp en Anne Marie van der Vlies. Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA.

 • 2011: Training ‘didactiek van het kunst analyseren’. Marie-Thérèse van de Kamp en Willemien Cuijpers. Expertisecentrum kunsttheorie/ILO UvA i.s.m. CNA, Centrum voor Nascholing Amsterdam.