VAKDIDACTIEK

Op deze plaats kunt u informatie vinden over de vakdidactiek van de kunstvakken.

WAT IS VAKDIDACTIEK?
Het bepalen van adequate leerdoelen, passend bij de eindtermen van het vak (zoals CKV, kunst (algemeen), kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing). Het ontwikkelen van leerzame leertaken. Het ontwikkelen van effectieve leeractiviteiten. Het ontwikkelen van effectieve, motiverende en activerende werkvormen. Het toetsen van de leerdoelen (summatief) en het leerproces (formatief). Het begeleiden van het leerproces.

WAT IS DE TAAK VAN DE VAKDIDACTIEK?

  • Reflecteren op het belang en de betekenis van specifieke vakinhouden voor leerlingen.
  • Gericht op de ontwikkeling van vakspecifiek denken en handelen, het ontwerpen van onderwijsleersituaties en het professionaliseren van vakdocenten aansluitend op de doelen van het vak en de mogelijkheden van de leerlingen.
    (Van Boxtel, 2013).

WAT KUNT U OP DEZE WEBSITE OVER DE VAKDIDACTIEK VINDEN?

  • Op deze pagina kunt u de informatie over de doorlopende leerlijn van de Hybride Kunsteducatie vinden 
  • Kunt u eveneens verschillende vakdidactische visies vinden
  • Onder de tab ‘kennisbasis’ kunt u de eindtermen/handelingsindicatoren voor eerstegraads docenten Kunsttheorie en literatuurlijsten  gericht op de kennisbasis voor eerstegraadsdocenten in de Kunsttheorie vinden. Ook kunt u daar bij de verdiepingsliteratuur actuele en/of aanvullende literatuur vinden met betrekking tot de vakdidactiek van de Kunsttheorie.

HYBRIDE KUNSTEDUCATIE: 

DE VAKDIDACTIEK VAN DE CREATIVITEIT: 

ANDERE VAKDIDACTISCHE VISIES OP KUNSTEDUCATIE: 

CKV EN THEATEREDUCATIE: dr. Cock Dieleman, Theaterwetenschapper UvA: Proefschrift ‘het nieuwe theaterleren’. 

MUSEUMDIDACTIEK: dr. Mark Schep. Proefschrift ‘Rondleiden is een vak’. En daarnaast ook op de LKCA website een compacte publicatie en diverse tools. En in Cultuur+Educatie 42.

ERFGOEDEDUCATIE: dr. Geerte Savenije. Proefschrift ‘Sensitive history under negotiation’.   En compacte publicatie op de LKCA website

KUNST EN CULTUURWETENSCHAPPEN: prof. dr. Evert Bisschop Boele, bijzonder hoogleraar betekenis van cultuurparticipatie, Erasmus universiteit. Inaugurele rede aan de Erasmus Universiteit. 

ART BASED LEARNING: dr. Jeroen Lutters, lector ArtEZ Proefschrift ‘In de schaduw van het kunstwerk. Art-based learning in de praktijk. 

AUTHENTIEKE KUNSTEDUCATIE: 

MUZIEK EDUCATIE:

CULTUUR IN DE SPIEGEL: