visies

HYBRIDE KUNSTEDUCATIE EN VAKDIDACTISCH ONDERZOEK NAAR CREATIVITEIT: dr. Marie-Thérèse van de Kamp, Proefschrift ‘Reimagine, redesign and transform’  Een compacte toelichting op de LKCA website. En Cultuur+Educatie 47.   Dit onderzoek is specifiek gericht geweest op het bevorderen van het creatieve denken en doen van leerlingen bij de kunstvakken en sluit aan bij het creatieve leerdoel van hybride kunsteducatie. Een compact artikel over het proefschrift is in kunstzone 2018 verschenen. Eerder, in 2012 verscheen eveneens een inleidend artikel in kunstzone. 

CKV EN THEATEREDUCATIE: dr. Cock Dieleman, Theaterwetenschapper UvA: Proefschrift ‘het nieuwe theaterleren’. 

MUSEUMDIDACTIEK: dr. Mark Schep. Proefschrift ‘Rondleiden is een vak’. En daarnaast ook op de LKCA website een compacte publicatie en diverse tools. En in Cultuur+Educatie 42.

ERFGOEDEDUCATIE: dr. Geerte Savenije. Proefschrift ‘Sensitive history under negotiation’.   En compacte publicatie op de LKCA website

KUNST EN CULTUURWETENSCHAPPEN EN ONDERZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN CULTUURPARTICIPATIE: prof. dr. Evert Bisschop Boele, bijzonder hoogleraar betekenis van cultuurparticipatie, Erasmus universiteit. Inaugurele rede aan de Erasmus Universiteit. 

ART BASED LEARNING: dr. Jeroen Lutters, lector ArtEZ Proefschrift ‘In de schaduw van het kunstwerk. Art-based learning in de praktijk. 

AUTHENTIEKE KUNSTEDUCATIE: 

MUZIEK EDUCATIE:

CULTUUR IN DE SPIEGEL: