begrijpen

COGNITIEVE LEERDOELEN  zijn gericht op het ontwikkelen van kennis en inzichten en de reflectie daarop, om zodoende heel genuanceerd te leren denken over kunst. Kennis en waardering voor kunst in verschillende contexten te ontwikkelen door het leren over en door kunst. Hierdoor ontwikkelen leerlingen een beter begrip van de waarde en betekenissen van kunst in verschillende tijden en plaatsen, van belang in het kader van een geglobaliseerde (kunst)wereld. 

COGNITIEVE LEERACTIVITEITEN: Wanneer u een cognitief leerdoel nastreeft (onthouden, begrijpen, analyseren etc.) dan kunt u een leeractiviteit (dat is een werkwoord waarmee een leerhandeling beschreven wordt) selecteren uit deze taxonomie (een rangordening van onthouden (eenvoudige denkvaardigheid) naar creatief denken (complexe vaardigheid)) en vervolgens kunt u een werkvorm kiezen die aansluit qua niveau bij deze cognitieve leeractiviteit. Taxonomie van cognitieve-leeractiviteiten-bloom-revised

WERKVORMEN

  • Kwartetten. Middels deze opdracht vatten de leerlingen eerst voor henzelf een aantal belangrijke aspecten omtrent de kunst en cultuur uit een bepaalde kunsthistorische periode samen waarna ze er vragen over formuleren. Ze moeten voldoende boven de stof staan om tot deze vragen en antwoorden te komen. Na het maken van een kwartet gaan ze er zelf ook mee spelen.
  • Tentoonstellingen opdrachten. De kunsthistorische periodes kennen verschillende stijlen en uitingsvormen van bepaalde thema’s. Om de leerlingen hier een goed inzicht in te geven en zelf mee aan te slag te laten gaan, leren ze veel over belangrijke kunstwerken uit een kunsthistorische periode. Bovendien leren ze de afbeeldingen zeer goed te analyseren en worden ze heel vrij gelaten in het eindresultaat van de opdracht.
  • Het Ballet van de Nacht. Tijdens het werken aan deze opdracht analyseren leerlingen een gedeelte uit het Ballet van de Nacht door Lodewijk XIV, om vervolgens een ander gedeelte van het ballet zelf te reconstrueren. 
  • Het Bernini / Barok Mysterie. In deze opdracht gaan leerlingen op zoek naar het Bernini / Barok Mysterie. Welke werken heeft Bernini zoal gemaakt? Wat is zo typerend aan het werk van Bernini? En waarom was de Barok zo populair in Rome? Al deze vragen komen aan de orde. Voor deze opdracht is gebruik gemaakt van het beroemde boek “Het Bernini Mysterie” van Dan Brown. 
  • Déjeuner sur l’herbe. In 1863 worden zowel de Officiële Salon tentoonstelling als de Salon des Refusés gehouden. Manet wordt als een sleutelfiguur in de kunst beschouwd: zijn werk markeert de overgang naar de moderne kunst. Leerlingen analyseren het werk Le Déjeuner sur l’herbe aan de hand van opdrachtenkaarten. Leerlingen aan de hand van deze opdracht over de betekenis van het werk van Manet in de kunst en leren benoemen, vergelijken, analyseren en verklaren. 
  • Voorstelling met duidelijk doel Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen. Ze heeft genoeg van iedereen die almaar wil consumeren en de mooiste horloges en schoenen wil hebben. Ze denkt dat wanneer ze een theatervoorstelling organiseert waarbij de consumptiemaatschappij onder de loep genomen wordt, mensen wellicht anders gaan denken over de consumptiemaatschappij waarin zij leven en/of zich daar in elk geval van bewust zijn. Ze vraagt de klas om daar in groepjes van 3 een theaterproductie voor te schrijven.
  • Kernconcepten modern en massa. Om leerlingen te leren werken met kernconcepten kunnen zij deze opdrachtkaarten kernconcepten modern en massa met daarop verschillende kernconcepten toewijzen aan het modernisme en de massacultuur. En de kunstdiscipline kaarten voor ronde 2. 
  • Vergelijken (compare & contrast).Leerlingen leren kunstwerken vergelijken door een demonstratie van verschillende denkstrategieën door de docent. Aan de hand van vier activiteiten (beschrijven, vergelijken, concluderen en toepassen of analyseren) leren hoe zij kunstwerken met elkaar kunnen vergelijken. 

LITERATUUR & ONDERZOEK: