Archief

CENTRAAL EXAMEN DIT JAAR VERVALT.
vr 27 03 2020. Het College voor Toetsen en Examens heeft dd. vrijdag 27 maart officiële informatie voor scholen en docenten aangereikt via deze nieuwsbrief. In het servicedocument leest u de richtlijnen rondom de afronding van het SE.
di 24 03 2020. Via de website van het College voor Toetsen en examens en via de nieuwswebsites is gecommuniceerd dat de centrale examens dit jaar niet door zullen gaan. Hierover meer info in de kamerbrief van de ministers. In die kamerbrief staan deze richtlijnen:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. 
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. (tot begin juni, zie kamerbrief).
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.

Lees het servicedocument van het CvTE hier goed over. Voor kandidaten die alleen het vak ‘kunst (algemeen)’ volgen (zonder praktijkvak) volgt informatie nog vanuit het CvTE. 

Vanuit het Expertisecentrum Kunsttheorie kunnen we ons voorstellen dat u over onderstaande aanbevelingen van ons nadenkt: 

  1. U gaat het schoolexamen als eindcijfer hanteren en besluiten of een leerling voldoende kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld, dat is belangrijk met het oog op kwaliteitswaarborging van uw vak, maar ook met het oog op doorstroom naar vervolgopleidingen. Vraag: Hebt u bij het vak kunst voldoende vaardigheden getoetst zodat het eindcijfer een representatief beeld geeft van de examenkandidaat op vmbo, havo of vwo niveau? Checkt u de eindtermen voor de zekerheid nogmaals goed: Examenprogramma kunst beeldend vw0 (andere kunsten zie examenblad.nl) en examenprogramma kunst beeldend havo (andere kunsten zie examenblad.nl) 
  2. U kunt bij de beoordeling van het praktijkwerk van de examenkandidaat een tweede beoordelaar (een andere kunstvakcollega van uw school) inzetten? Dit ivm een betrouwbare en faire beoordeling van de kandidaat en met het oog op kwaliteitswaarborging.
  3. Als u het schoolexamen nog niet afgesloten had: Hoe gaat u dit dan online alsnog organiseren en hoe gaat u de beoordeling van het schoolexamen evalueren? 
  4. Als u het P.T.A. nog aan zou willen passen, dan moet dit op uw school met instemming van de MR gebeuren. 

VOOR ALLE EXAMENKANDIDATEN KUNST ALGEMEEN: DE 1O TIPS VOOR EEN 10 VERSIE 2019!we geven elk jaar gratis tips weg aan examenkandidaten om zodoende het examen kunst algemeen met vertrouwen tegemoet te zien. Het kunst algemeen examen is het leukste examen dat je zult maken, let maar op. Om ook de examentraining zo boeiend en leuk mogelijk te maken (dat mag wel als je heel hard moet leren) kun je 10_tips_voor_een_10_2019 eens bestuderen. Met o.a. de A4tjes (kern van ieder examenonderwerp), met leuke muziekvideo’s en reclames om mee te oefenen, met tips voor goede websites en apps, met belangrijke en up-to-date informatie over examens en examenvragen en met deze 10 tips voor een 10 leer je op verschillende manieren oefenen: niet alleen dingen uit je hoofd leren maar ook oefenen met nieuwe voorbeelden en veel kunst analyseren (via filmdomino of animatiefilmdomino etc.). ….Heel veel succes met het voorbereiden voor het examen. En als je nu een 10 haalt, laat je het ons dan eventjes weten?

WAAROM KUNSTVAKKEN KIEZEN? Er was ooit een folder van een van de vakverenigingen om uit te delen aan leerlingen, zodat zij informatie kregen over het kiezen van een kunstvak als examenvak. Hierbij een recentere versie van de folder Waarom kunstvakken kiezen?

PRACHTIG LESMATERIAAL OVER ‘VAN GOGH & JAPAN’ DOOR HET VAN GOGH MUSEUM. In het Van Gogh Museum was tijdens de expositie Van Gogh & Japan een heel goede video te zien, waarin ‘Kijken op z’n Japans’ getoond wordt. Deze video is onderdeel van de lessen over Van Gogh en Japan. Deze lessen staan gratis en zijn online te vinden. https://www.vangoghmuseum.nl/nl/van-gogh-op-school/voortgezet-onderwijs/lessen

REIMAGINE, REDESIGN AND TRANSFORM – PROEFSCHRIFT   MT VAN DE KAMP                                 
Het proefschrift ‘Reimagine, redesign and transform’ draagt bij aan de kennis over hoe het onderwijs de originaliteit van beeldende producten van leerlingen kan verhogen. Deze dissertatie draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma’s in beeldende vormgeving en culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en het vaststellen van de effectiviteit daarvan. Creativiteit wordt beschouwd als een van de vaardigheden die leerlingen zouden moeten ontwikkelen via onderwijs. Het bevorderen van de creativiteit en originaliteit van leerlingen zijn belangrijke doelstellingen van beeldende vormgeving en ckv. De kernvraag in de dissertatie is daarom:‘Hoe kunnen docenten bij beeldende vormgeving en ckv hun leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en originaliteit?’.We weten uit eerder onderzoek dat divergent denken cruciaal is in creatieve beeldende processen, voor het maken van originele producten. Divergent denken wordt daarom beschouwd als een indicator van creativiteit. In het eerste deel van deze dissertatie worden de effecten van twee versies van een instructieontwerp gerapporteerd. Deze lessen moesten het divergente denken bevorderen, door expliciete (strategie)instructie van metacognitie. Dat is geen gebruikelijke aanpak in lessen beeldende vormgeving en ckv. De resultaten tonen aan dat deze onderwijsprogramma’s het divergente denken van leerlingen inderdaad bevorderden. In deel twee werden drie processen bestudeerd die de verschillen in de originaliteit van beeldende producten zouden kunnen verklaren. De resultaten lieten zien dat visueel genereren en visueel exploreren de verschillen konden verklaren in de originaliteit van de beeldende producten. Drie soorten exploreren – associëren, combineren en abstraheren – leverden een significante bijdrage aan de originaliteit van de beeldende ontwerpen. Daarnaast bleek over het algemeen dat naarmate de afstand van de activiteiten (tot een stimulus) groter was, des te hoger de originaliteit van de beeldende ontwerpen was. Meer informatie is te vinden op UvA Dare, de Nederlandse samenvatting en een video van het Lekenpraatje.


“RAPPORT OVER STIMULEREN VAN CREATIEF VERMOGEN EN KRITISCH DENKEN” 
“Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste fase van een meerjarig internationaal onderzoek van de OESO naar de meetbaarheid en ontwikkeling van creatief vermogen en kritisch denken in het onderwijs. In Nederland is het onderzoek uitgevoerd op enkele scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij rekenen, wiskunde en beeldende vakken.” Het Kohnstamm instituut deed onderzoek in opdracht van OCW/OESO naar het werken met rubrics gericht op het bevorderen van creatief vermogen en kritisch denken. Vanuit de ILO-UvA/Expertisecentrum Kunsttheorie we bij dit onderzoek betrokken geweest voor wat betreft de training van docenten. U kunt het rapport via deze link downloaden. Tabel 2.3 (pag. 8) is interessant om te bestuderen, evenals pag. 13 t/m 21 over de ervaringen van docenten met de trainingen en de ervaringen van docenten en leerlingen tijdens dit project bij beeldende vormgeving.

WAAROM KUNST ONS RAAKT. Kent u de nieuwsbrief van ‘De Bicker’? Die is erg interessant (en u kunt een gratis abonnement nemen daarop) zie deze link. Daarin stond vandaag dit bericht: “Niets is meer veilig voor neuro-wetenschappers. Kunst wordt geacht ons hart te raken, jazeker, maar dat loopt wel via het hoofd. En dat hoofd wordt nu intensief bestudeerd. Aan de hand van “Het Zwanenmeer” ballet neemt deze prachtige reportage ons met film, muziek en tekst mee door de argumenten. Wij zijn sociale beesten en beleven dus graag een ervaring samen met anderen; daarom graag naar het theater. Mensen houden van verhalen: een verhaal is een ervaring waar wij van kunnen leren, zonder pijn. Beweging kan een boodschap versterken of afzwakken; ons brein reageert, “spiegelt”, beweging. De combinatie van beeld en muziek is extra effectief.  Al deze conclusies zijn gebaseerd op metingen, van hersenactiviteit en klamme handjes: Bekijk die interessante en prachtige presentatie hier