invalshoeken

KUNST ALGEMEEN: INVALSHOEKEN VOOR REFLECTIE (Domein B)

Bij kunst algemeen is domein B gericht op 6 verschillende invalshoeken voor reflectie: 1. kunst religie en levensbeschouwing, 2. kunst en esthetica, 3. kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht, 4. kunst en vermaak, 5. kunst, wetenschap en techniek en 6. kunst intercultureel. Hoewel de meeste docenten en methodes het vak kunst algemeen benaderen vanuit de onderwerpen (en eventueel ook de chronologie), kan het ook interessant zijn om juist via de invalshoeken voor reflectie te werken. Ook zijn combinaties van een meer chronologische (onderwerps)benadering en een thematische of exemplarische invalshoekenbenadering interessant.

WERKVORMEN:

  • Werken met probleemstellingen. Het werken met probleemstellingen is een vorm van probleemgestuurd onderwijs (PGO) waarbij activerend, zelfstandig en onderzoekend leren centraal staat. Een korte toelichting op probleemgestuurd onderwijs, van Landsmeer, L. (wetenschapsknooppunt ZH/Eur) is hier te vinden. Bij probleemgestuurd leren bij kunst algemeen, krijgen leerlingen eerst een reeks inleidende vakinhoudelijke lessen over een bepaald onderwerp van kunst algemeen. Daarna worden de invalshoeken verdeeld onder de leerlingen van een klas. Leerlingen gaan daarna, onder begeleiding van de docent, onderzoek doen aan de hand van de aangereikte probleemstellingen en onderzoeksvragen bij een invalshoek. Het onderzoek leggen zij schriftelijk vast en presenteren zij – aan de hand van concrete kunstwerken – aan klasgenoten in de lessen kunst algemeen. Op deze manier leren alle leerlingen van elkaar over de leerstof die bij kunst algemeen in de invalshoeken beschreven is. Naast deze presentaties hebben leerlingen dus ook klassikale vakinhoudelijke lessen gehad. Deze werkwijze stimuleert leerlingen om zowel vakinhoudelijk verdiepende kennis op te doen, deze adequaat te presenteren en daarbij kunst analysevaardigheden te demonstreren. Dat zijn vaardigheden die van belang zijn voor het leren over en door kunst, voor kunst algemeen en voor vervolgopleidingen. Onderstaande probleemstellingen en onderzoeksvragen bij de invalshoeken (Domein B van kunst algemeen) zijn vanaf 1999 gepubliceerd op de website www.kunstcontext.com. De probleemstellingen en onderzoeksvragen bij de cultuur van de kerk, hofcultuur, cultuur van de burgerij en cultuur van romantiek en realisme zijn samengesteld door M. T. van de Kamp op basis van de eindtermen van het vak kunst algemeen. De probleemstellingen bij de cultuur van het moderne en massacultuur werden gepubliceerd in de methode Palet CKV2, van Thieme Meulenhoff (R. Veenker et. al). 
  • Invalshoek kunst intercultureel: door observerend leren kunnen leerlingen heel nauwkeurig leren waarnemen wat bepaalde houdingen, mimiek, attributen en kleding laten zien (door zich in te leven in de afgebeelde personen) en zo leren zij eveneens kunst te analyseren. Observerend leren vindt plaats via hardop denken en reflecteren op de strategie bij het kunst analyseren van klasgenoten. Dit voorbeeld gaat over kunst en interculturaliteit in de negentiende eeuw (romantiek en realisme).