ONDERZOEK

Op deze plaats willen we informatie geven over onderzoek in relatie tot kunsteducatie, wetenschappelijke literatuur over onderzoek naar productie, receptie en reflectie van kunst. En ook willen we hier ontwerp-lessenreeksen van studenten gaan publiceren, dat zijn lessenreeksen die studenten rondom een ontwerpvraag (een probleem of wens) hebben opgezet en onderzocht.

ONLINE PLATFORM VOOR SCHOOLGEBONDEN ONDERZOEK

  • Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) lanceerde in 2014 het online platform ‘Script!’ voor schoolgebonden onderzoek. Op de website zijn presentaties en publicaties van schoolgebonden onderzoek te vinden, evenals artikelen en presentaties. Van de Kamp, Admiraal, Rijlaarsdam & Van Drie (2014) ‘Wat weten leerlingen over divergent denken bij beeldende vormgeving’ zie deze link.

PRODUCTIE & CREATIVITEIT

  • Groenendijk, T. (2012). Observe and explore: empirical studies about learning in creative writing and the visual arts. Proefschrift. Talita Groenendijk onderzocht het effect van observerend leren op de creativiteit van leerlingen in het voortgezet kunstonderwijs. Observerend leren is leren door te kijken naar iemand anders die een (creatieve) taak uitvoert.
  • Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken Kamp, M. T. van de, Admiraal, W., Rijlaarsdam, G. (2012). Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken. Waarom is creativiteit belangrijk? Kunstzone, 8 (februari/maart), 6-9. Van de Kamp, Admiraal en Rijlaarsdam beschrijven in dit artikel (in kunstzone, 2012) wat de wetenschap zegt over wat creativiteit is en op welke manier creativiteit bevorderd zou kunnen worden bij de kunstvakken.
  • Korte samenvatting over creativiteit en creatieve processen
  • Kort literatuuronderzoek naar criteria voor beeldende producten en processen in een hedendaagse context van kunst en kunsteducatie. Literatuur onderzoek naar criteria beeldende producten en processen
  • Vanuit onderzoek over creativiteitsontwikkeling bij leerlingen, is een beoordelingsprocedure en beoordelingsmatrix ontwikkeld, gedeeltelijk gebaseerd op de beoordelingsprocedure van het oude stijl CPE examen, eveneens gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit, beeldende processen en producten. Er is een indeling in rubrics gemaakt. Beoordelingsprocedure en matrix.
  • Vincent-Lancrin, S., et al. (2019), Fostering Students’ Creativity and Critical Thinking: What it Means in School, Educational Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/62212c37-en.

ONDERZOEK NAAR TRANSFER EFFECTEN VAN KUNSTEDUCATIE

  • ART FOR ART’S SAKE. De OECD deed onderzoek naar de transfer-effecten van kunsteducatie in Art for Art’s Sake. lees hier meer Zij concluderen dat voordat transfer-effecten goed onderzocht kunnen worden, eerst meer onderzoek naar de specifieke kunstvakvaardigheden gedaan zou moeten worden. Specifieke leeropbrengsten van de kunstvakken zelf werden in dit onderzoek niet onderzocht. Kunstvakvaardigheden zijn volgens de onderzoekers: technische en artistieke vaardigheden, verbeeldingsvermogen, doorzettingsvermogen, creativiteit (creativiteit is inherent aan de kunstvakken), observatievermogen etc. De onderzoekers stelden daarnaast vast dat mensen met een kunstopleiding in de top van de innovatiesector voorkomen met betrekking tot (o.a.) productontwikkeling, in hun beleidsimplicaties gaven zij daarom aan:”Arts education matters because people trained in the arts play a significant role in the innovation process in OECD countries: the arts should undoubtedly be one dimension of a country’s innovation strategy.” (p 14, 15).

CULTUREEL JONGEREN PROFIEL  

  • Samen met YoungWorks en Motivaction heeft CJP het Cultureel Jongeren Profiel (CJP-model) ontwikkeld. Dit segmentatiemodel over jongeren en cultuur geeft culturele instellingen meer inzicht in de belevingswereld en motivaties van de jongerendoelgroep van 12 tot 25 jaar. Cultureel Jongeren Profiel– Met kennis van de belevingswereld van jongeren kunnen culturele instellingen hun diensten en aanbod beter afstemmen op de behoeftes van deze doelgroep. Want wat verstaan jongeren eigenlijk onder cultuur? En waarom gaan ze wel of juist niet naar een museum of voorstelling?