onderwerpen

ONDERWERPEN KUNST ALGEMEEN (Domein C)

A4TJES. Via de links kunt u de compacte samenvatting per kunst algemeen examenonderwerp op 1 X A4 vinden. Deze compacte samenvattingen zijn ook bruikbaar voor kunstgeschiedenisleerlingen. Onderstaande tijdperken zijn gerelateerd aan de exameninhoud van het vak Kunst Algemeen (domein C: onderwerpen). Voor meer informatie over het vak kunst algemeen en de stofbeperking voor een bepaald examenjaar, zie de syllabus voor kunst algemeen (havo of vwo) via www.examenblad.nl 

INFORMATIEBOEKEN KUNST ALGEMEEN. Dit zijn de readers die sinds 1999 gepubliceerd zijn op de website www.kunstcontext.com. Deze zijn samengesteld door Th. Vossen en M.T. van de Kamp. 

BASISREADERS KUNSTGESCHIEDENIS. Dit zijn de hoofdstukken beeldend, uit de readers die sinds 1999 gepubliceerd zijn op de website www.kunstcontext.com. Deze zijn samengesteld door M.T. van de Kamp. 

KERNCONCEPTEN.Kernconcepten vatten heel compact en kernachtig de koers van een bepaalde periode samen. Het zijn de grote denkbeelden die een periode en/of stroming kleuren. Wanneer leerlingen deze kernconcepten en het waarom ervan echt inhoudelijk begrijpen, kunnen zij actiever meedenken over specifieke voorbeelden en het waarom daarvan.

VOORMALIGE BRONNENBUNDELS VWO EXAMENS ONLINE

Deze bronnenbundels zijn te vinden via de kunst elo, inloggen kan eventueel als gast