KUNST ANALYSEREN

van-maanen-2005Bij het kunst analyseren door leerlingen en door studenten van docentenopleidingen in de kunstvakken, is het van belang om niet alleen aandacht te besteden aan het leren onthouden van kunstbegrippen of feitenkennis over stromingen en kunstenaars, maar om ook aandacht te besteden aan het leren toepassen van specifieke procedures van het kunst analyseren (kunst analyseren hoe pak je dat aan? observeren en analyseren wat is dat en hoe kun je dat leren?) en aan het waarom van het kunst analyseren (leerstrategieën leren toepassen), weten wat je precies moet doen (taakrepresentatie).

Om leerlingen en docenten hierbij te ondersteunen hebben we bij het Expertisecentrum leermiddelen ontwikkeld, zoals het ILO UvA Model voor kunst analyseren; een beoordelingsmatrix deze is behulpzaam als formatief assessment instrument; middelen voor peerfeedback en diverse voorbeelden van activerende werkvormen. Bij het begeleiden van leerlingen zouden docenten daarnaast ook inzicht moeten krijgen in de mogelijke misconcepties van leerlingen over kunst en het analyseren van kunst. 

  • OVERZICHT MET KUNSTANALYSE-MODELLEN.  Hierin ziet u een overzicht met verschillende modellen (gebaseerd op verschillende visies) op kunst analyseren.
  • MISCONCEPTIES. In deze bijlage is het schema van Arthur Efland (2002) te vinden met veel voorkomende misconcepties van leerlingen. 
  • TAB LEERMIDDELEN. Hier kunt u de basis-leermiddelen vinden, zoals het ILO UvA kunstanalyse model en de beoordelingsmiddelen.
  • TAB WERKVORMEN. (observeren). Daar kunt u een scala aan werkvormen gericht op leren kunst analyseren vinden. 

LITERATUUR OVER KUNST ANALYSEREN

  • KAHN ACADEMY. Een video met uitleg over het beschrijven van kunstwerken. 
  • VAN MAANEN, H. (2005). Als alles kunst heet…..Boekman 65
  • BARRETT, T. (1994). Principles for interpreting art. Art Education47(5), 8-13.
  • KOROSCIK, J. S. (1984). Cognition in viewing and talking about art. Theory into Practice23(4), 330-334. Ned.Vert. Koroscik (van een gedeelte van deze tekst). 
  • ALEXANDER, R. (2010). Dialogic teaching essentials. Cambridge: Cambridge.